Psikolojik Danışmanlık

Fiziksel sağlımız kadar ruh sağlımız da önemlidir. İnsanın beden ile psikolojisi ömür boyu dinamik bir şekilde etkileşim halindedir. Ve fiziksel hastalıklarda erken teşhis ne kadar önemli ise psikolojik rahatsızlıklarda da erken teşhis, kişinin hayatındaki, ilişkilerindeki olası pek çok olumsuzluğu engeller.

Kendinizin, çocuğunuzun ruh sağlığını riske atmayın. İlişkileriniz ve evliliğinizdeki sorunları biriktirmeyin. Danışmanlık almayı ertelemeyin.

Psikolog İlkim Öz.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk ve Panik Atak
 • Obsesfif Kompülsif Bozukluk - OKB
 • Fobiler
 • Kişilik Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Insomnia - Uyku Bozukluğu
 • İlişkilerde Bağımlı Kişilikler
 • Psikolojik Travmalar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Anksiyete - Kaygı Bozukluğu
 • Strese Bağlı Psikosomatik Rahatsıklıklar
 • Sosyal Fobi

Çift Danışmanlığı

 • Çiftler Arası Kişilik Çatışmaları
 • Çiftler Arasındaki Kültür Farklılıkları ve Çatışmalarından Doğan Sorunlar
 • Aldatma Davranış Bozukluğu
 • Çok Eşlilik Sendromu
 • Çiftler Arasındaki İletişim Sorunları
 • Çiftlerde Sorumluluk Alma Davranışında Yetersizlik
 • Çiftlerde Cinsel Sorunlar
 • Çiftler Okulu
 • Sağlıklı İlişki, İletişim ve Çift Olmanın Temel Dinamikleri

Çocuk Danışmanlığı

 • Çocukluk Depresyonları
 • Çocukluk Fobileri
 • Korkular
 • Takıntılar
 • Gece İşemeleri
 • Gündüz İşemeleri
 • Öfke Kontrolsüzlüğü
 • Sınırları Olmayan Çocuklar
 • Hiperaktivite
 • Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları
 • Anne İle Güvenli Sevgi Bağı Kuramayan Çocuklar
 • Çocukluk Travmaları

Gençlere Psikolojik Danışmanlığı

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk ve Panik Atak
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Fobiler
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikolojik Kökenli Uyku Bozukluğu
 • Psikolojik Kökenli Yeme Bozuklukları - Anoreksiya - Blumia - Obezite
 • Duygusal Yeme Bozuklukları
 • Korkular
 • Travmatik Bağlanma Sendromu
 • İlişkilerde Bağımlı Kişilikler
 • Psikolojik Travmalar
 • Travma sonrası stres bozukları
 • Anksiyete / kaygı bozuklukları
 • Strese bağlı psikosomatik bozukluklar

Aile danışmanlığı

 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Aile İçi Psikolojik Şiddet
 • Aile İçi Fiziksel Şiddet
 • Aile Okulu
 • Anne, Baba, Çocuk Üçgeninde Aidiyet Duygusu ve Sağlıklı İletişim
 • Aile İçi İletişimde Rol Kavramının Yerleştirilmesi

Evlilik Danışmanlığı

 • Eşler Arasındaki Kişilik Çatışmaları
 • Eşler Arasındaki Kültür Farklılıkları ve Çatışmalarından Doğan Sorunlar
 • Aldatma Davranış Bozukluğu
 • Çok Eşlilik Sendromu
 • Eşler Arasındaki İletişim Sorunları
 • Eşlerde Sorumluluk Alma Davranışında Yetersizlik
 • Evlilikte Cinsel Sorunlar
 • Evlilik Okulu
 • Sağlıklı İlişki, İletişim ve Evliliğin Temel Dinamikleri
 • Ayrılık Travması
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Depresyonu

Ergen Danışmanlığı (Adolesan Dönemi)

 • Ergenlik Dönemi Psikolojik Bozukluklları
 • Ergenlik Dönemi Davranış Bozuklukları
 • Ergenlik Dönemi Aile İle Çatışma
 • Ergenlik Dönemi Sorumluluk Duygusunda Yetersizlik
 • Okul Sorunları
 • Sosyal Hayata Uyum Sorunları
 • Otoriteye Karşı Gelme
 • Sınav Kaygısı
 • Ders ve Ödev Yapmada Zorluk
 • Dikkat ve Odaklanma Sorunları
 • Psikolojik Travmalar
 • Anne Baba Ergen İletişimdeki Sorunlar